Countdown เคาท์ดาวน์ตาย (2019)

Countdown เคาท์ดาวน์ตาย (2019)

Countdown เคาท์ดาวน์ตาย (2019)

ดูหนัง Countdown เคาท์ดาวน์ตาย (2019) HD

เรื่องย่อ Countdown เคาท์ดาวน์ตาย (2019)

"ต่อจากนี้คุณจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะ "ตาย" เมื่อไหร่ !" Countdown ถ่ายทอดความสยองผ่านแอปพลิเคชัน ที่สามารถบอกได้ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่ และหนึ่งในผู้ใช้งานแอปฯ นี้ คือ พยาบาลสาว (เอลิซาเบ็ท เลล) แอปฯ พยากรณ์ว่าเธอมีเวลาชีวิตเหลือไม่ถึง 3 วันเท่านั้น เธอไม่เคยเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น จนกระทั่งมีคนตายตรงกับพยากรณ์บนแอปฯ จริง ๆ ไม่ว่าลึก ๆ แล้วเธอจะอยากรู้วันตายของตัวเองจริงหรือไม่ แต่ทางออกเดียวที่ต้องทำ คือ เอาตัวรอดก่อนจะไม่หลงเหลือแม้แต่ลมหายใจเดียว

ระยะเวลา: 90 Min

ความละเอียด: HD

Rating: 0

6.6

Rating(2)


#Countdown #เคาท์ดาวน์ตาย #2019 #Countdown เคาท์ดาวน์ตาย (2019)
Leave a comment