In Time อินไทม์ ล่าเวลาสุดนรก (2011)

In Time อินไทม์ ล่าเวลาสุดนรก (2011)

In Time อินไทม์ ล่าเวลาสุดนรก (2011)

ดูหนัง In Time อินไทม์ ล่าเวลาสุดนรก (2011) HD

เรื่องย่อ In Time อินไทม์ ล่าเวลาสุดนรก (2011)

ในยุคที่คนรวย มีอำนาจเงินสามารถซื้อเวลาสำหรับอายุขัยของตนเองจนเป็นอมตะได้ และคนจน ก็สามารถเสนอขายเวลาของตนเองเพื่อแลกกับเงินได้ เมื่อในอนาคตอีกไม่นานข้างหน้า ยีนส์อายุขัยของมนุษย์จะถูกจำกัดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาประชากรล้นโลก เวลาชีวิตของทุกคนจะถูกหยุดอยู่ที่ 25 ปี และหลังจากนั้นพวกเขาต้องทำงาน

#In Time #อินไทม์ #ล่าเวลาสุดนรก #In Time อินไทม์ ล่าเวลาสุดนรก
Leave a comment